Về chúng tôi

Travuzoa Amazon Academy

“Sứ mệnh của chúng tôi là dành mọi nguồn lực để hỗ trợ bạn trong việc xây dựng, vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh của chính bạn trên thị trường Amazon.

Tạo dựng cộng đồng seller Việt Nam lành mạnh và bền vững”

 

Hyna, Giám đốc điều hành

Giá trị cốt lõi

Mỗi móc xích trong công việc chúng tôi hướng tới tính tinh giản hoá, tối ưu thời gian và hiệu quả nhất trong xử lý công việc.
Mỗi giáo trình đưa ra chúng tôi luôn cân nhắc đạt được hiệu quả cho người học, nội dung truyền đạt phải dễ hiểu, xúc tích và học viên có thể ứng dụng ngay mà không cần thêm nhiều sự trợ giúp khác.
Kiên trì theo đuổi đích tới,
và luôn tuân theo tinh thần cốt lõi.
Ở Travuzoa chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân là một nguồn lực tiềm năng, đều có cơ hội bình đẳng được đóng góp vào sự phát triển của công ty. Không phân biệt trình độ học vấn, chức vụ, phòng ban.

Văn hoá công ty

Tại Travuzoa, chúng tôi hướng tới…

Mọi người đều có quyền được làm chủ công việc 

Thực hiện hoá ước mơ của mỗi cá nhân

Kết nối giá trị công ty và cá nhân để cùng đi lên bền vững
Đăng ký ngay