Sứ mệnh của Travuzoa

Business Coaching

Dành mọi nguồn lực để hỗ trợ bạn trong việc xây dựng, vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh của chính bạn
trên thị trường Amazon.

 

Tạo dựng cộng đồng seller Việt Nam lành mạnh và bền vững.

 

Xem các khóa học

Tinh giản hoá

Mỗi móc xích trong công việc chúng tôi hướng tới tính tinh giản hoá, tối ưu thời gian và hiệu quả nhất trong xử lý công việc.
 
 

Tính hiệu quả

Khi soạn thảo giáo trình chúng tôi luôn cân nhắc đạt được hiệu quả,

học viên có thể ứng dụng ngay mà không cần thêm nhiều sự trợ giúp khác.

Tư duy dài hạn

Kiên trì theo đuổi đích tới và luôn tuân theo tinh thần cốt lõi.

Tự do

Ở Travuzoa chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân là một nguồn lực tiềm năng, đều có cơ hội bình đẳng được đóng góp vào sự phát triển của công ty. Không phân biệt trình độ học vấn hay chức vụ.

Văn hoá công ty

Chúng tôi quan niệm rằng quyền được làm chủ công việc, thực hiện hoá ước mơ của mỗi cá nhân là chính đáng. Vì vậy chúng tôi lun cố gắng kết nối giá trị của công ty cùng với nguyện vọng của mỗi nhân viên để tạo nên một mô hình đi lên bền vững.

Nguyễn Thị A
Nguyễn Thị A
FBA Team Leader
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Consulting Manager
Name
Name
Marketing